Producten

Naast maatwerk bieden wij onderstaande standaard producten aan. Dit productenpakket biedt u de mogelijkheid om stapsgewijs te onderzoeken of robotisering van het handmatige proces daadwerkelijk haalbaar is. Door deze stappen te volgen worden enerzijds de kosten en investeringen steeds wat hoger, maar anderzijs wordt het risico van falen steeds verder afgebouwd en de kans op succes steeds groter.

 

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Wij komen graag bij u langs om nader kennis te maken, in een eerste gesprek helder te krijgen wat de vraag van uw bedrijf is en wat wij daarin voor u kunnen betekenen.

 

Inventarisatie van de mogelijkheden

Wij komen een dag bij u op bezoek voor een inventarisatie van de mogelijkheden die er zijn om robots en aanverwante automatisering in te zetten in uw productieproces. Tijdens deze dag worden inteviews gehouden en wordt de situatie op de werkvloer beoordeeld. Na afloop van de inventarisatie ontvangt u van ons een rapport met een overzicht van de kansen en mogelijkheden die wij voor u zien.

 

Uitwerking projectplan voor haalbaarheidsstudie

Als uit de scan blijkt dat er mogelijkheden bestaan om delen van het proces te automatiseren dan is het vaak noodzakelijk om voor kritische stappen in het automatiseringsproces een haalbaarheidstudie uit te voeren waarmee de haalbaarheid wordt aangetoond. De prijs is afhankelijk van de complexiteit van de casus.

 

Uitvoering haalbaarheidsstudie

In deze fase voeren wij voor u de haalbaarheidsstudie uit die aan moet tonen of kritische processtappen technisch en tegen acceptabele kosten gerealiseerd kunnen worden. In deze fase zullen we wellicht gebruik maken van gehuurde of geleende robots en/of gebruik maken van externe test faciliteiten. Wij ontzorgen u, regelen alles wat nodig is en voeren de haalbaarheidsstudie voor u uit. Als eindresultaat wordt een rapport opgeleverd waaruit blijkt of de beoogde automatisering daadwerkelijk haalbaar is. Tevens wordt in het rapport een advies gegeven voor de opzet van een pilot- of implementatieproject. De prijs is afhankelijk van de complexiteit van de casus.

 

Uitvoering pilotproject

Na een positieve uitkomst van de haalbaarheidsstudie is het een logische volgende stap om een pilotproject op te starten. Feitelijk wordt binnen deze pilot op kleine schaal een deel van het productieproces geautomatiseerd. Deze stap in het proces is bedoeld om aan te tonen dat de automatisering ook daadwerkelijk goed functioneert in het normale operationele proces. Gedurende de pilot wordt de voortgang regelmatig geƫvalueerd en wordt gewerkt aan het oplossen van eventuele knelpunten. De uitkomst van de pilot kan nog steeds zijn dat onoverkomelijke problemen aan het licht komen, maar veelal zal het problemen betreffen die kunnen en moeten worden opgelost om tot een bredere implementatie over te kunnen gaan. De prijs is afhankelijk van de complexiteit van de casus.

 

Implementatie in de dagelijkse operatie

Daar waar het bij een pilot nog acceptabel is om een aantal zaken niet verder uit te werken, is het in de normale dagelijkse operatie van groot belang dat alles goed geregeld is. In deze fase zorgen wij dat voldaan wordt aan alle eisen die de dagelijkse operatie stelt aan de automatisering en dat het proces goed ingebed wordt. Gedurende een bepaalde periode zal een issues lijst worden bijgehouden aan de hand waarvan mogelijk ontstane problemen in volgorde van prioriteit zullen worden opgelost. De prijs is afhankelijk van de complexiteit van de casus.