Over EC Robotics

EC Robotics is een onderneming die bedrijven ondersteunt bij de transitie van manuele arbeid naar machinale arbeid. Onze primaire focus richt zich daarbij op robotisering in de maakindustrie.

Onze expertise bestaat uit kennis van technische en organisatorische processen binnen de maakindustrie en up-to-date kennis van de stand van de technologie op automatiseringsgebied.

Wij kunnen u zowel helpen bij de eerste verkennende stappen, business cases, feasibility studies als bij het projectmanagement van implementatietrajecten.

Om tot succesvolle resultaten te kunnen komen maken wordt gebruik gemaakt van een breed netwerk, bestaande uit systeem-integratoren, robot leveranciers en kennisinstituten.

EC Robotics is begin 2018 opgericht door Eddy de Boer en staat voor “Electronic Cognition Robotics”. Deze naam is gekozen vanwege de overtuiging¬† dat kunstmatige intelligentie een belangrijke rol gaat spelen in de verdere flexibilisering van automatisering. Hierdoor zullen steeds meer handmatige werkzaamheden door (flexibele) machines vervangen kunnen worden.

Inschrijfnummer kamer van koophandel:  71334351