Over EC Robotics

EC Robotics is een onderneming die bedrijven ondersteunt bij de transitie van manuele arbeid naar machinale arbeid. Wij omarmen het ‘Smart Industry’ gedachtegoed waarbinnen digitalisering een belangrijke rol speelt. Onze primaire focus richt zich daarbij op robotisering in de maakindustrie, maar door samenwerking met RR Maritime Engineering beschikken wij tevens over voldoende domeinkennis om innovatieve projecten uit te kunnen voeren voor de maritieme sector.

Onze expertise bestaat uit kennis van technische en organisatorische processen binnen de maakindustrie en up-to-date kennis van de stand van de technologie op automatiseringsgebied. Daarnaast zijn wij in staat om zelfstandig innovatieve projecten uit te voeren en doorbraken te realiseren bij het automatiseren van fabrieksprocessen.

Wij kunnen helpen bij de eerste verkennende stappen, het schrijven van business cases en uitvoering van haalbaarheidsstudies, maar ook bij het projectmanagement van implementatietrajecten.

Om tot succesvolle resultaten te kunnen komen, wordt gebruik gemaakt van een breed netwerk, bestaande uit o.a. systeem-integratoren, maakbedrijven, robot leveranciers, zelfstandige specialisten en kennisinstituten.

EC Robotics is begin 2018 als eenmanszaak gestart en staat voor “Electronic Cognition Robotics”. Deze naam is gekozen vanwege de overtuiging¬† dat kunstmatige intelligentie en machine learning een belangrijke rol gaan spelen in de verdere flexibilisering van automatisering. Hierdoor zullen steeds meer handmatige werkzaamheden door (flexibele/’slimme’) machines vervangen kunnen worden.

Onze activiteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie en machine learning ontwikkelen wij vanuit de joint-venture ‘CoPo2’, www.copo2.ai

Inschrijfnummer kamer van koophandel:  71334351