Over EC Robotics

EC Robotics is een onderneming die bedrijven ondersteunt bij de transitie van manuele arbeid naar machinale arbeid. Wij omarmen het ‘Smart Industry’ gedachtegoed waarbinnen digitalisering een belangrijke rol speelt. Onze primaire focus richt zich daarbij op robotisering in de maakindustrie, maar door samenwerking met RR Maritime Engineering beschikken wij ook over voldoende domeinkennis om innovatieve projecten uit te kunnen voeren voor de maritieme sector.

Onze expertise bestaat uit kennis van technische en organisatorische processen binnen de maak- en maritieme industrie en up-to-date kennis van de stand van de technologie op automatiseringsgebied.

Wij kunnen zowel helpen bij de eerste verkennende stappen, het schrijven van business cases en uitvoering van feasibility studies als bij het projectmanagement van implementatietrajecten.

Om tot succesvolle resultaten te kunnen komen, wordt gebruik gemaakt van een breed netwerk, bestaande uit o.a. systeem-integratoren, robot leveranciers en kennisinstituten.

EC Robotics is begin 2018 opgericht en staat voor “Electronic Cognition Robotics”. Deze naam is gekozen vanwege de overtuiging¬† dat kunstmatige intelligentie een belangrijke rol gaat spelen in de verdere flexibilisering van automatisering. Hierdoor zullen steeds meer handmatige werkzaamheden door (flexibele/’slimme’) machines vervangen kunnen worden.

Inschrijfnummer kamer van koophandel:  71334351